Sasuke là một trong 3 thành viên Đội 7 cùng với Naruto và Sakura. Sasuke thuộc dòng tộc Uchiha, là một ninja tài